Välkommen till FBK

FBK - Fagerholms Båtklubb

Undrar du om båtplats eller annat? Maila ordföranden
Kallelse Årsmöte 2020
Aktuell Båtplatsförteckning med namn och telefonnummer
Justerat Årsmötesprotokoll 2019
Stadgar beslutade av årsmötet 20190513
Miljöpolicy FBK
Förebyggande av tillbud och olyckor i eller i anslutning till Fagerholms Båtklubbs verksamhet i Fagerholmsviken
Angående sjösättningsrampen
Bilder från Fagerholmsviken