FBK - Fagerholms Båtklubb

Aktuell Båtplatsförteckning med namn och telefonnummer
Justerat Årsmötesprotokoll 2019
Stadgar beslutade av årsmötet 20190513
Bilder från Fagerholmsviken
Maila ordföranden