Förslag till Fagerholms Tennisklubb:                                                         

 

                                     

 

 

Ingarö 060414

 

 

 

 

Äntligen närmar sig utomhussäsongen för alla oss tennisspelare! Vi ser fram mot mycket tennis i Fagerholm i sommar.

Under många har ju våra två klubbar fungerat sida vid sida, och under nästan lika många år har det förts diskussioner kring sammanslagning till en enda klubb. Numera samarbetar vi i det mesta, vilket helt enkelt gör det onödigt och krångligt med två separata klubbar. Fördelarna med en enda klubb skulle bli

 

·        bättre sammanhållning och styrka

-         Det kommer att bli roligare och trevligare att känna att vi är medlemmar i samma klubb.

-         I framtida eventuella diskussioner (med t ex vägföreningen) kommer vi att kunna agera kraftfullare och mer enhetligt.

·        enklare rutiner och administration

-         Vi slipper ha två separata styrelser

-         Vi kan samordna banbokning, utskick, Fagerholmsmästerskapen, fester osv.

·        eventuella ekonomiska vinster

-         Vi kan bl a samordna inköp av sand och övrig utrustning, reparation och underhåll av gemensamma anläggningar, t ex vattenpumpen osv.

 

För att skapa en enda klubb kan man tänka sig ett antal handlingsalternativ:

·        FATK (Fagerholms Allmänna Tennisklubb) upplöses och dess medlemmar övergår till FTK (Fagerholms tennisklubb)

·        FTK upplöses och dess medlemmar övergår till FATK

·        Båda klubbarna upplöses varefter en ny klubb bildas

 

Vi (Tomas Werelius och Christian Schoerner) vill utifrån detta föreslå ett, som vi bedömer, praktiskt sätt att uppnå detta:

 

  1. FATK upplöses och dess medlemmar övergår automatiskt till att bli medlemmar i FTK
  2. De nya medlemmarna får därefter var sitt andelsbevis i FTK, och blir därmed andelsägare i FTK.
  3. FATK:s tillgångar överlåtes på FTK
  4. För att lösa problemet med de båda klubbarnas olika föreningsformer (FATK är allmän, och FTK är en andelsklubb), har vi resonerat så här:

-         Före utdelning av nya andelsbevis behöver en värdering göras.  Skillnader i värde i form av anläggningen samt likvida medel justeras genom utdelning till medlemmarna. Efter utdelning kommer båda klubbarna alltså ha samma värde.

-         Värdet av en andel i FTK motsvarar ungefär den inträdesavgift FATK:s medlemmar en gång har betalat. FATK:s medlemmar erhåller därför sina andelsbevis i FTK utan extra avgift.

 

  1. FTK justerar stadgarna gällande medlemskap så att de passar den nya medlemsstrukturen (se bifogat förslag till nya stadgar).

 

Vi tror och hoppas att medlemmarna i båda klubbarna kommer att ha glädje och nytta av att detta genomförs.

 

Tomas Werelius

Christian Schoerner