Välkommen till FBK

FBK - Fagerholms Båtklubb

Undrar du om båtplats eller annat? Maila ordföranden
Kallelse Årsmöte 2020
Justerat Årsmötesprotokoll 2019
Stadgar beslutade av årsmötet 20190513
Miljöpolicy FBK
Förebyggande av tillbud och olyckor i eller i anslutning till Fagerholms Båtklubbs verksamhet i Fagerholmsviken
Angående sjösättningsrampen
Bilder från Fagerholmsviken