Välkommen till FBK

FBK - Fagerholms Båtklubb

Båtplats - Fastighetsägare på Fagerholm kan ansöka om båtplats hos FBK för egen båt. Skicka ansökan till ola.janson@bardus.com med info om båtens längd&bredd.
Kallelse Årsmöte 2022
Justerat Årsmötesprotokoll 2019
Stadgar beslutade av årsmötet 20190513
Miljöpolicy FBK
Förebyggande av tillbud och olyckor i eller i anslutning till Fagerholms Båtklubbs verksamhet i Fagerholmsviken
Angående sjösättningsrampen
Bilder från Fagerholmsviken
Mail till ordförande